Heb je een bouwvergunning nodig voor een zwembad?

Heb je een bouwvergunning nodig als je een zwembad in je tuin plaatst? In België gelden andere regels voor Vlaanderen en Wallonië. Maar ook in Nederland zijn er andere regels. 

Bekijk of jij een bouwvergunning moet aanvragen voor jouw zwembadproject.

LPW Pools – City+

Zwembadvergunningen in Vlaanderen

In Vlaanderen moet je per definitie over een bouwvergunning beschikken als je een zwembad aanlegt in de tuin. Het is belangrijk dat het bebouwde oppervlak niet groter is dan twee derde van het totale oppervlak. Een derde ervan moet z’n groen karakter dus behouden.

Onder bepaalde voorwaarden kun je wel een vrijstelling ontvangen.

Sinds 1 december 2010 hebben constructies met een oppervlakte van maximaal 80m² geen vergunning meer nodig. 

Let op: in die 80m² zitten ook bestaande constructies vervat. Dat wil zeggen bestaande terrassen, verhardingen en zwemvijvers. Wordt de oppervlakte inclusief je nieuwe zwembad groter dan 80 m²? Dan moet je daarvoor een bouwaanvraag indienen.

Een concreet voorbeeld ter verduidelijking van bovenstaande voorwaarden. Stel: je droomt al jaren van een eigen zwembad in je tuin. In jouw tuin is er een terras van 20 m² en een siervijver van 15 m². De oppervlakte van jouw ideale zwembad bedraagt 45 m². Aangezien 20 + 15 + 45 gelijk is aan 80 heb je dus geen extra zwembadvergunning nodig. 

Naast het belang van de te verbouwen oppervlakte, legde de Vlaamse overheid nog enkele andere criteria vast waaraan de plaatsing van een zwembad moet voldoen alvorens vergunningvrij gebouwd te mogen worden.

 • Het moet minstens een meter verwijderd zijn van de perceelsgrens;
 • De constructie mag niet verder dan 30 meter verwijderd zijn van de woning;
 • Het mag niet in een kwetsbaar gebied liggen;
 • De constructie wordt niet gebouwd in een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan, of in de 5 meter brede strook langs de oever van een waterloop.

Naast deze omgevingsfactoren, mag de constructie uiteraard ook geen andere plannen in gedrang brengen. Dat kunnen bijvoorbeeld lokale plannen zijn van de gemeente en ruimtelijke ordening.
Heel wat regels om te controleren dus, maar in Vlaanderen kan je in principe gemakkelijk vergunningsvrij een zwembad bouwen. Sommige gemeenten leggen echter extra maatregelen op. Heb je twijfels of vragen? Dan kan je daarmee terecht bij de bevoegde lokale overheidsdienst.

LPW Pools – Stark

Zwembadvergunningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De regels rond een bouwvergunning voor een zwembad zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest iets strenger dan in Vlaanderen. In dit gewest is doorgaans een bouwvergunning vereist, tenzij het zwembad aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

 • Het zwembad heeft een maximale oppervlakte van 20 m².
 • Het zwembad is niet voorzien van een overkapping.
 • Het zwembad is geplaatst op minimaal 2 meter afstand van aangrenzende eigendommen.

Als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een zwembad wilt aanleggen, is de kans groot dat je een bouwvergunning nodig hebt. De meeste inbouwzwembaden zijn namelijk groter dan 20 m². Het is raadzaam om meer informatie in te winnen bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening om te bevestigen wat er precies vereist is voor jouw specifieke situatie.

Een positief aspect is dat de procedure voor een bouwvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doorgaans vlot verloopt, aangezien de gemeente hierover beslist. Hierdoor is geen advies vereist van een bevoegde ambtenaar.

LPW Pools – Stark

Zwembadvergunningen in Wallonië

In Wallonië is de procedure die je moet volgen enigszins anders.

Vergeet alles wat we zeiden over Vlaanderen. In Wallonië moet je slechts naar 2 elementen kijken. De oppervlakte van het zwembad en de inplantingspositie van het zwembad ten opzichte van de woning en de openbare weg.

Op basis daarvan bepaalt de Waalse regering of je vergunningplichtig bent of niet.

De twee voornaamste regels waar je in Wallonië op moet letten wanneer je een zwembad bouwt, zijn:

 • Staat jouw woning parallel met de openbare weg en zal jouw zwembad parallel ten opzichte van je woning worden gebouwd?
 • Is het oppervlak van je toekomstige zwembad, zonder rekening te houden met andere constructies, kleiner dan 50m²?

Kan je op beide vragen ‘ja’ antwoorden? Dan hoef je geen bouwvergunning voor jouw zwembad aan te vragen.

Wijkt de zwembadconstructie ietsje af van bovenstaande criteria, dan zal je een vereenvoudigde vergunning moeten aanvragen. 

Wil je werkelijk helemaal afwijken van de criteria en het grootser aanpakken? Dan moet je een bouwvergunning aanvragen bij de Waalse overheid.

LPW Pools – City+

Zwembadvergunningen in Nederland

En wat met de bouwvergunningen voor je zwembad in Nederland? Voor 2010 waren er in Nederland 3 vergunningen vereist voor de bouw van een zwembad:

 • een bouwvergunning;
 • een sloopvergunning;
 • een milieuvergunning. 

Vanaf 2010 werden deze echter samengevoegd tot één enkele vergunning, bekend als de omgevingsvergunning.

Tegenwoordig is een omgevingsvergunning alleen verplicht als:

 • je in een monumentaal pand woont;
 • je van plan bent om een zwembad met een overkapping aan te leggen;
 • je in een gebied woont waar speciale beperkingen gelden voor zwembadconstructies;
 • de aanleg van een zwembad in je tuin in strijd is met het geldende bestemmingsplan in jouw omgeving;
 • je huis zich dichtbij water bevindt;
 • er sloopwerkzaamheden nodig zijn voordat het zwembad wordt aangelegd.

In de meeste gevallen kun je eenvoudig controleren of je een vergunning nodig hebt voor de aanleg van een zwembad in je tuin op www.omgevingsloket.nl. Het is echter altijd verstandig om contact op te nemen met je gemeente. Want sommige situaties kun je niet online beoordelen. Zij kunnen je voorzien van de meest actuele en nauwkeurige informatie met betrekking tot de vergunningvereisten in jouw specifieke situatie.

LPW Pools – City+

Is een architect verplicht bij de aanleg van je zwembad?

Hierbij is de regel heel gemakkelijk voor zowel België als Nederland. Je mag natuurlijk altijd met architecten werken om jouw tuin tot in de puntjes af te werken. Maar in onze verkooppunten krijg je ook al heel goede adviezen van het opgeleide personeel.

Ga je een zwembad aanleggen waarvoor geen bouwvergunning nodig is, dan hoef je trouwens niet met een architect in zee te gaan. Dit wordt enkel verplicht bij vergunningsplichtige constructies.

Conclusie

Zo is het allemaal al wat duidelijker hoe gemakkelijk het is een zwembad te integreren in de tuin. Er is duidelijk geen reden tot kopzorgen wat betreft papierwerk. Nu moet je alleen nog jouw zwembad uitkiezen en afspreken in een showroom of verkooppunt!

Heb je nog specifieke zwembadvragen? Of is de regio waar je woont niet aan bod gekomen in dit artikel? Contacteer onze experts: zij helpen je graag verder.

Delen: