Zwembadveiligheid en wetgeving

Kan ik mijn zwembad beveiligen voor kinderen?

Zwembadveiligheid is waarschijnlijk het belangrijkste punt van een zwembad!

 Zwembadveiligheid: erin en errond

In 2009 verscheen het eerste ontwerp van een Koninklijk Besluit met wettelijke vereisten voor een privé zwembad, als basis werd de Franse wetgeving genomen. Ondertussen is deze wet nog steeds niet afgewerkt. Het is echter zeker dat ofwel België of Europa (ook Europa is bezig met een Europese regelgeving) een wetgeving zal invoeren op basis van de huidige Franse veiligheidsnormen (NF P90-308). Indien u dus nu voor een zwembad kiest in 2013 is het belangrijk ervoor te zorgen dat deze beantwoordt aan de Franse veiligheidsnormen zodat u na het van kracht worden van deze wetgeving in België geen extra investeringen moet doen.

Automatische zwembad rolluik

Bovendien is het aspect veiligheid voor kinderen maar ook vb. huisdieren zeer belangrijk. Ook hier biedt een zwembadrolluik een ideale oplossing.

Let er wel op dat u het juist type rolluik kiest, niet alle rolluiksystemen beantwoorden aan de Franse veiligheidsnormen: een Solar rolluik wordt bijvoorbeeld niet als veilig beschouwd. Een COVREX® Classic rolluik voldoet wel aan de Franse veiligheidsnormen. Een LPW CERAMIC POOLS en VITA POOLS monoblok zwembad is standaard uitgerust met een COVREX® Classic rolluik. Plaatsing van een Covrex Classic-zwembadrolluik

Een zwembadrolluik is doorgaans in de zwembadbreedte relatief stabiel. Aan de korte kant waar het rolluik ingebouwd werd is de afdekking stabiel omwille van de bevestiging van de lamellen aan de as. De tegenovergestelde korte kant biedt echter geen stabiliteit indien het zwembad niet voorzien is van een veiligheidsrand, een zogenaamde doortrapbeveiliging.

In een betonnen zwembad wordt in optie een RVS handrail gemonteerd om dit euvel te verhelpen. De LPW CERAMIC POOLS en VITA POOLS monoblok zwembaden zijn echter standaard uitgerust met een veiligheidsrand rondom de hele kuip.

Posté dans Wetgeving & veiligheid le / #