Welke garanties op het zwembad en de accessoires worden er gegeven door de fabrikant en de plaatser ?

In de zwembadwereld is de plaatser van het zwembad verplicht, net zoals in de bouw, aan zijn klanten, de eigenaars van een privé-zwembad,  alle nodige garanties te verlenen.

De garanties op het zwembad dat bij u geplaatst wordt, hangen af van de manier waarop het zwembad gemaakt werd.

Heeft u gekozen voor een betonnen zwembad ? Dan hangen de garanties af van de zwembadbouwer. De toegekende garantie bedraagt gewoonlijk 10 jaar.

Indien uw keuze uitgaat naar een monoblok zwembad (ook wel kuip genaamd), dan hangt de garantie af van de fabrikant van de kuip.  De garanties op monoblok zwembaden variëren tussen 10 en 30 jaar. De langste garantie wordt gegeven door een Belgische fabrikant en bedraagt 30 jaar. Om volledig te zijn, moet deze garantie gegeven worden op de waterdichtheid van de kuip , maar ook tegen osmose.garanties op het zwembad

Garantie op de perfecte afwerking van het zwembad :

De zwembadbouwer is verplicht alle gebreken die de klant meldt of afwijkingen t.o.v. de bestelbon, in orde te brengen voor de oplevering van de werf.

Garantie op de goede werking van het zwembad :

Het is belangrijk om de garanties op het zwembad zelf (betonnen zwembad of kuip) niet te verwarren met de garantie op de accessoires. De toestellen die nodig zijn voor de goede werking van het zwembad (zandfilter, pomp, intelligente filtratie, automatische chloorregelaar, …) vallen onder de garantie die gegeven wordt in de Europese wetgeving .

 Tienjarige aansprakelijkheid :

In België valt de bouw van een zwembad in sommige gevallen onder de tienjarige aansprakelijkheid. Het is een redelijk complex gegeven waarbij er rekening gehouden wordt met verschillende elementen (artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek). In de Belgische rechtspraak heerst er eerder de tendens dat het zwembad niet onder deze tienjarige aansprakelijkheid valt. Informeer u daarom goed bij de plaatser of bouwer van het zwembad of indien nodig bij een advocaat.

In Frankrijk zijn de professionelen gehouden aan de tienjarige aansprakelijkheid of tienjarige verzekering (artikel 1792 van de Franse Code Civil) vanaf de oplevering van de werf.

 Bijkomende garanties die door de plaatser of fabrikant gegeven worden :

Bepaalde fabrikanten en plaatsers van zwembaden geven u bijkomende garanties bovenop de wettelijke bepalingen. Dit is onder andere het geval bij bepaalde fabrikanten van zwembadafdekkingen die tot 5 jaar garanties geven op de lamellen van de afdekking en 3 jaar op de motor van het aandrijfsysteem !

Tips & Tricks :

1) Goed om te weten : de garanties op het zwembad begint te lopen vanaf de ondertekening van het proces-verbaal van de oplevering van de werf.

2) Garantiecertificaat : vraag zeker een gedateerd en ondertekend garantiecertificaat bij uw vakman.