Zwembad aanleggen: heb ik een bouwvergunning nodig?

Geen bouwvergunning meer nodig voor het plaatsen van een zwembad?

Voor Vlaanderen:

Vroeger mocht een zwembad (zwemoppervlakte) slechts 30m² groot zijn voor het plaatsen van een zwembad zonder bouwvergunning. Het indienen van een eenvoudige bouwaanvraag volstond maar was toch een procedure die tot 120 dagen in beslag kon nemen. Vanaf 01/12/2010 werden de voorschriften gewijzigd en zijn alle overdekte constructies (zoals zwembaden maar ook terrassen dienen in dit totaal opgenomen te worden) tot 80m² vrijgesteld van bouwvergunning (tenzij er andersluidende verkavelingsvoorschriften van toepassing zijn). Een eenvoudig en vrijblijvend telefoontje naar de technische dienst van uw gemeente volstaat voor het vernemen van de voor uw kavel van toepassing zijnde regelgeving.

  • Besluit van de Vlaamse regering in verband met bouwvergunning van zwembad

De Vlaamse regering heeft de besluiten goedgekeurd die stedenbouwkundige vergunningen voor bepaalde kleine constructies overbodig maken. In de plaats komt er voor sommige constructies een meldingsplicht, maar een groot deel kleinere werken hoeft voortaan (vanaf 01/12/10) noch vergund noch gemeld te worden. De meldingsplicht is een nieuwe procedure uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Het uitvoeringsbesluit legt nu vast welke werken voortaan gemeld moeten worden, maar geen vergunning meer nodig hebben.

Een melding volstaat voor een aanpassing of uitbreiding bij een woning van maximaal 40m², zoals een garage of een veranda. De bouwheer moet de werken twintig dagen voor de aanvang ervan melden bij de gemeente via een vast formulier.

  • Muyters

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters heeft daarnaast de lijst met werken die vrijgesteld zijn van een vergunning, en die ook niet gemeld moeten worden, uitgebreid. De vrijstelling geldt voortaan voor vrijstaande gebouwen met een maximale oppervlakte van 40m² (vb. carports, tuinhuisjes…) en niet overdekte constructies van maximaal 80m² (vb. terras, zwembad, vijver…).

Ook voor bedrijven is er een belangrijke vereenvoudiging door de invoering van de zogenaamde “enige vergunning”. Dat houdt in dat voor de uitbreiding of verbouwing van bestaande bedrijven in industriegebied een melding zal volstaan als er voor de uitbreiding al een milieuvergunning verleend is. (belga/dea)  Bron: Het Laatste Nieuws / BELGA
 
 !!! Opgelet !!!

Belangrijk om weten is dat deze wetgeving niet van toepassing is op agrarisch gebied, groenzones en verkavelingen met anders bepalende voorschriften. Contacteer dus steeds de technische dienst van uw gemeente om te controleren of deze nieuwe regels voor uw kavel van toepassing zijn.

 TIP: voor de bouw van een zwembad is meestal geen vergunning nodig. Meer info

In Wallonië: 

In Wallonië is de procedure die u moet volgen enigszins anders. Hier hangt het af van de oppervlakte van het zwembad en de inplanting van de woning en het zwembad ten opzichte van de openbare weg.

  • Ofwel is uw woning parallel aan de openbare weg gebouwd en zal uw zwembad achter de woning komen, parallel aan de woning. Indien u dit type inplanting kiest, noem het maar het “klassieke schema”, hoeft u geen bouwvergunning in te dienen voor een zwembad van 50m² zwemoppervlakte.
  • Ofwel wilt u een zwembad op een andere manier in de tuin plaatsen. Dan is een vereenvoudigde bouwaanvraag vereist.

Dit is van toepassing in verschillende gevallen, zoals:

  1. een dreef of laan leidt naar de woning
  2. het zwembad bevindt zich achteraan in de tuin
  3. het zwembad zal haaks t.o.v. de woning geplaatst worden, zal ervoor geplaatst worden,…

Frédéric Lambert van TG Concept verduidelijkt ook dat de vereenvoudigde bouwaanvraag niet door een architect hoeft te gebeuren.

“Deze kan door uzelf ingediend worden of door de zwembadplaatser, die hier meer ervaring mee heeft. Een schets of beschrijving volstaat, aangevuld met 2 of 3 foto’s en het werk is gedaan! Nu hoeft u enkel te wachten op de goedkeuring van de gemeente, die in sommige gevallen 30 dagen op zich laat wachten. Daarna volgt de plaatsing van het zwembad. Indien u voor een monoblok zwembad kiest, duurt dit slechts enkele dagen.”