LPW verlaagt milieu-impact

LPW Pools verlaagt milieu-impact met maximale materiaalefficiëntie

LPW Pools uit Vlaamse Brabant heeft al meer dan 50 jaar ervaring in het ontwerpen en plaatsen van keramische monoblok zwembaden. Om de milieu-impact verder te kunnen verlagen, namen het LPW Pools-team met Sirris’ experten samen de bedrijfsprocessen onder de loep.

De productietechnologie, het transport, de installatie en het gebruik van monoblok zwembaden stellen strenge eisen aan het materiaal. De zwembaden zijn opgebouwd uit acht lagen, en vormen een composietstructuur die de mechanische, chemische en thermische belastingen kunnen weerstaan. LPW  Pools wil topkwaliteit leveren, maar tegelijk ook de milieu-impact zo laag mogelijk houden. Dankzij een materialenscan door Sirris, slaagde LPW Ceramic Pools erin om zijn afvalproductie en emissies terug te dringen.

Op verschillende vlakken vooruit

Door meteen aan de slag te gaan met de aangereikte kennis en oplossingen, wist LPW Pools op slechts een paar weken tijd significante resultaten te boeken. LPW Pools hergebruikt de restanten van gelcoats als grondstoffen voor de harsen in de buitenlagen. Emmers die binnenkomen als verpakking, worden gerecupereerd als mengvaten waardoor die niet meer aangekocht moeten worden. En dankzij een nieuwe opvolgingsmethode van de productie kan meer dan 50% van het gevaarlijk afval teruggedrongen worden.

Ir.Edmond de Fabribeckers, de nieuwe fabrieksverantwoordelijke

De nieuwste generatie van LPW Pools wil topkwaliteit blijven leveren, maar tegelijkertijd de milieu-impact zo laag mogelijk houden. Dankzij onze nieuwe opvolginigsmethode kan meer dan 50% van het gevaarlijk afval teruggedrongen worden.” zegt Ir. Edmond de Fabribeckers, fabrieksverantwoordelijke.

Edmond de Fabribeckers- COO LPW

Het beperken van emissies is een continue zorg voor alle composietverwerkers. Via Sirris’ netwerk kon LPW Pools nieuwe partnerschappen aangaan om ook in dit uitdagende domein vooruitgang te boeken. Daarnaast werd ook geïnvesteerd in een regeneratiesysteem voor solvent. Zo komen de emissies nog lager te liggen en hoeft er voortaan minder solvent aangekocht te worden.

Samen vormgeven aan een duurzame toekomst

Om de milieu-impact systematisch te verlagen, moeten strategische keuzes gemaakt worden. Materiaalsubstitutie en alternatieve productietechnologieën komen in het vizier, maar hebben ook een grote impact op de productkwaliteit en -organisatie. Er mag dan ook niet over één nacht ijs gegaan worden. Daarom blijft LPW Pools samen met zijn kennispartners en onderzoeksinstellingen, zoals Sirris’ SLC Lab, naar manieren zoeken om vorm te geven aan een duurzame productie.

Delen: